Χρήση της υπηρεσίας

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα Vitis-Plant.eu


ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

1. Οι κανόνες και οι κανονισμοί καθορίζουν τις αρχές για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μοσχευμάτων αμπέλου που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Vitis-Plant.eu και τις αρχές για τη χρήση του καταστήματος.

Ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι:

Mariusz Chryk , Vine Nursery, Rzepiennik Marciszewski 170, 33-180 Gromnik, εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών φυτωρίων από την Κρατική Επιθεώρηση Προστασίας Φυτών και Σπόρων με αριθμό μητρώου PL - 12/16/9929.                                    
στο εξής "ο πωλητής". 3.


(3) Ο Πωλητής είναι εγγεγραμμένος ως κατ' αποκοπήν αγρότης που διατηρεί γεωργική εκμετάλλευση, η οποία απαλλάσσεται υποκειμενικά από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 σημείο 3.

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις δενδρυλλίων αμπέλου μέσω του διαδικτύου.


5ο Αγοραστής - κάθε οντότητα που πραγματοποιεί παραγγελία στο κατάστημα.

6ο Ο Πωλητής μπορεί να επικοινωνεί με τον Αγοραστή και ο Αγοραστής με τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sklep@vitis-plant.eu ή μέσω τηλεφώνου: αριθμός τηλεφώνου 0048 14 6653201 από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ.

7. Κάθε ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται από τον Πωλητή υπόκειται σε προστασία από ιούς και απευθύνεται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο Αγοραστή.

(8) Αντικείμενο της πώλησης είναι τα φυτά αμπέλου, εφεξής αναφερόμενα ως εμπορεύματα, που παρουσιάζονται από το Κατάστημα στην ιστοσελίδα www.vitis-plant.eu κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας.

9. Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης και τη χρήση του Καταστήματος είναι απαραίτητο να διαθέτετε εξοπλισμό που επιτρέπει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόγραμμα περιήγησης σε διαδικτυακούς πόρους που επιτρέπει την εμφάνιση ιστοσελίδων.

(10) Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Καταστήματος είναι ακαθάριστες τιμές εκφρασμένες σε πολωνικά ζλότυ. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης. Τα έξοδα παράδοσης προσδιορίζονται σε ξεχωριστό τιμοκατάλογο παράδοσης και βαρύνουν τον αγοραστή.